Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Profil

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 170 53 668

Kontakt:

Poštová adresa: Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, 911 01 Trenčín

E-mail:sostn@sostn.sk

Telefón: 032/743 27 30

Internetová adresa URL: www.sostn.sk

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácia o postupe zadávania zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet obstarávania Zákazka na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby Dátum zverejnenia v profile verejného obstarávateľa
Odstránenie havárie potrubia Poskytnutie služby 26.7.2013
Nákup stravných poukážok Dodanie tovaru 25.11.2013
Nákup výpočtovej techniky slúžiacej na výuku žiakov Dodanie tovaru 28.11.2013
Nákup čistiacich pristriedkov Dodanie tovaru

13.01.2014

Nákup tonerov do tlačiarní a kopírok Dodanie tovaru

13.01.2014

Nákup počítačov na výuku žiakov Dodanie tovaru 13.11.2014
Nákup počítačov pre učiteľov k výkonu administratívnych prác Dodanie tovaru 13.11.2014

Podlimitné zákazky

Nadlimitné zákazky


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31