Deň otvorených dverí

Vážení učitelia ZŠ, rodičia, žiaci,

kedykoľvek, po dohode so študijnou referentkou (0903 124 028, lenka.knazeova@sostn.sk) alebo s výchovnou poradkyňou Ing. Luciou Stoklasovou (0903 118 601), nás môžete navštíviť a prezrieť si priestory a technické vybavenie našej školy. 

 

Stredná odborná škola už sedemdesiat rokov (škola bola založená v r. 1952) poskytuje odborné teoretické a praktické vzdelanie žiakom, ktorí sa pripravujú pre strojársky a elektrotechnický priemysel v Trenčíne a jeho okolí. Podľa slov riaditeľa školy Ing. Ľuboša Chochlíka k základným cieľom SOŠ Trenčín patrí dosiahnuť zvládnutie najnovších trendov v informatizácii života spoločnosti, a aby právne vedomie a ekonomické myslenie tvorilo základ prípravy absolventov pre vstup do hospodárskej praxe.

U stoviek súčasných žiakov učiteľský zbor podporuje kreativitu, samostatnosť, zdravé sebavedomie a zároveň ich vedie k humánnosti v konaní a myslení. Žiaci sú vedení k získaniu odbornej kvalifikácie budúceho odborníka v strojárstve, elektronike, elektrotechnike, informatike a utomobilovom priemysle, technicko - ekonomických činnostiach, manažéra, či súkromného podnikateľa. Stredná odborná škola privíta vždy viac než dvesto návštevníkov. Sú to hlavne výchovní poradcovia zo ZŠ, žiaci deviatych ročníkov ZŠ a ich rodičia. Cieľom akcie je uľahčiť žiakom ZŠ rozhodnúť sa o svojom budúcom štúdiu a zároveň prezentovať aktivity, ktoré škola v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu i mimo vyučovania poskytuje svojim študentom.

Návštevníci si prezrú priestory školy, navštívia odborné učebne a dielne praktického vyučovania, kde si môžu odskúšať obsluhu modernej techniky a strojov. V odborných učebniach výpočtovej techniky informatiky sa oboznámia s možnosťami využívania počítačov, programov a internetu. Návštevníci si môžu pozrieť prezentáciu školy, učebnice používané na vyučovacích hodinách jednotlivých predmetov a oboznámiť sa so systémom štúdia na tejto škole.

Najväčším magnetom býva prehliadka dielní praktického vyučovania, obsluha CNC techniky, autodiagnostiky, cvičné a kontrolné práce žiakov. Žiaci školy ukážu, ako využívajú teoretické vedomosti pri konkrétnej činnosti v praxi.

Je dobré podporovať v mladých ľuďoch ich túžbu po vzdelaní, veď múdry a vzdelaný človek vie čerpať nielen um, ale i dobro od všetkých a všetkého.

Ing. Lucia Stoklasová

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30