Krajské štipendium

Krajské štipendium Trenčiansky samosprávny kraj za účelom rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na povolanie bude po schválení komisiou školstva a Zastupiteľstvom TSK poskytovať krajské štipendium na zvýšenie počtu žiakov v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktoré sú potrebné na trhu práce v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Krajské štipendium bude určené pre žiakov , ktorí nastúpia do prvého ročníka na odbor 2683H12 elektromechanik automatizačná technika od školského roka 2022/2023.

Nárok na krajské štipendium vzniká žiakovi strednej školy, ktorý splnil tri základné podmienky :

- žiak nemal v rámci polročného a koncoročného hodnotenia znížený stupeň známky zo správania ani uložené opatrenia riaditeľom školy,

- žiak nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú absenciu,

- žiak dosiahol určitý priemerný prospech na polročnom a koncoročnom vysvedčení do 2,75 vrátane

Výška krajského štipendiá v závislosti od ročníka:

1.ročník 50 EUR

2.ročník 40 EUR

3.ročník 30 EUR

4.ročník 20 EUR

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31