Participatívny rozpočet

V dňoch 25. 11. - 28. 11. 2019 sa žiak našej školy  Marek Hrušovský zúčastnil zájazdu do Europarlamentu v Štrasburgu. 

Tento zájazd sa uskutočnil v rámci projektu participatívny rozpočet.
Žiaci si spolu so zamestnancami Úradu splnomocnenca vlády prezreli mesto a tiež navštívili rokovaciu sálu europarlamentu, kde im poskytol rozhovor náš europoslanec pán Vladimír Bilčík.

__________________________________________________________________________

15.4.2019: Tlačová správa k Participatívnemu rozpočtu je sprístupnená na stiahnutie


Viete, čo je to participácia?

V týchto dňoch sa v našej škole rozbieha pilotný ročník participatívneho rozpočtu.

Aby žiaci porozumeli, čo znamená participácia, zahrali sme si spoločenskú hru pod názvom Nie je mesto ako mesto a Nie je problém ako problém.

Metodický materiál, ktorý nám poskytol Úrad splnomocnenca vlády SR, pracuje s modelom mesta. Tento pokladáme za najuchopiteľnejšiu realitu k tomu, aby žiaci porozumeli významu a prínosom participácie v každodennom živote. Nadobudnuté poznanie, vedomosti a zručnosti z realizácie týchto aktivít študenti následne uplatnia v praktickom procese participatívneho rozpočtovania v našej škole.

Základnými predpokladmi realizácie participatívneho rozpočtu sú rozhodnutie vedenia školy či samosprávy vyčleniť finančné prostriedky a záväzok rešpektovať pravidlá a výsledky hlasovania. Koordinátorkou v našej škole sa stala pani učiteľka Jana Provazníková, ktorá zodpovedá za konkrétne nastavenie pravidiel, priebeh a realizáciu participatívneho rozpočtu a jeho vyhodnotenie.

Participatívny rozpočet vychádza z celkovej sumy 1000 €, ktorá je na jeho realizáciu určená, ale aj z možností školy zahrnúť niektoré z nákladov realizácie do nákladov na bežnú prevádzku školy, prípadne ich pokryť formou sponzorských darov.

Akcie pre realizáciu participatívneho rozpočtu:

25.2.2019


Dňa 25. 2. 2019 sa v priestoroch našej školskej čitárne uskutočnil workshop k partirozpočtu.

Zvolené žiacke tímy jednotlivých tried na ňom odprezentovali svoje najzaujímavejšie nápady, ako zmeniť školu k lepšiemu.  Najvhodnejšie z nich  sme vybrali formou hlasovania.

Autori najlepších nápadov ich potom rozpracujú do podoby projektov.

Ich relizovateľnosť bude posúdená vedením školy. Výsledok schvaľovania sa dozvieme do 18. 3. 2019.

14.3.2019


V priebehu minulého týždňa riaditeľ školy schválil 4 predložené projekty, ktoré budú zaradené do hlasovania. Ide o tieto projekty:

 1. Každým tréningom bližšie k cieľu (Nová podlaha v telocvični)

 2. Učme sa a relaxujme  (Oddychová zóna pred školou)

 3. Štúdium nás robí vzdelanými  (Prestavba knižnice na študovňu)

 4. Zapoj všetky svaly, nech sú ako skaly  (Nové cvičebné pomôcky v telocvični)

 Kampaň ku schváleným projektom sa bude konať v dňoch 19. 3. – 22. 3. 2019

v priestoroch našej školy.

Veríme, že sa správne rozhodnete, ktorý projekt je pre vás ten pravý.

 

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

30.3.2019


V predchádzajúcom týždni sa uskutočnilo online hlasovanie za víťazné projekty,

ktorého sa zúčastnili vybrané triedy. Výsledky boli zverejnené hneď po ukončení hlasovania.

 1. miesto: Každým tréningom bližšie k cieľu (71 hlasov)

 2. miesto: Učme sa aj relaxujme (31 hlasov)

 3. miesto: Zapoj všetky svaly, nech sú ako skaly (26hlasov)

 4. miesto:  Štúdium nás robí vzdelanýmiv(14 hlasov)

V najbližších dňoch začneme s realizáciou 1. projektu a súčasne s realizáciou

3. projektu, ktorý bol vybraný z dôvodu nižších nákladov na ďalší realizovateľný víťazný projekt.

  

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31