Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Škola si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené škole výlučne klasickou poštou (zmluvy, nariadenia...).
Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.


Víťazom súťaže za podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetného nebytového priestoru (nájomné za m²/rok sa stal navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh :   OVS 1/2023

Ľubica Šišovská – LuSi , IČO: 43434525

Mateja Bela 2450/29

911 08  Trenčín


Víťazom súťaže za podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetného nebytového priestoru (nájomné za m²/rok sa stal navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh :   OVS 1/2022

Aleš Kučerka    IČO: 43478948

Soblahovská  2017/12

911 01  Trenčín

 


Víťazom súťaže za podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetného nebytového priestoru (nájomné za m²/rok sa stal navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh :   OVS 2/2022

Ľubica Šišovská – LuSi , IČO: 43434525

Mateja Bela 2450/29

911 08  Trenčín


Víťazom súťaže za podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetného nebytového priestoru (nájomné za m²/rok sa stal navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh :   OVS 3/2022

Ľubica Šišovská – LuSi , IČO: 43434525

Mateja Bela 2450/29

911 08  Trenčín

-------------------------------------------


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31