TRD 2017 Slávnostné vyhodnotenie

Slávnostné vyhodnotenie Trenčianskeho robotického dňa 2017