TRD 2017 Slávnostné vyhodnotenie

TRD 2017 Slávnostné vyhodnotenie  

Slávnostné vyhodnotenie Trenčianskeho robotického dňa 2017