Kontakt na VP

Výchovný poradca pre šk.rok 2022/2023:

Mgr. Monika Augustínová, majster OV, elektro

e-mail: monika.aug@centrum.sk

tel: 032/743 05 92,  kl.177, mobil: 0903 118 601

Konzultačný deň: štvrtok od 7:30 -13:00 hod

Pri neodkladných záležitostiach podľa potreby a po dohode.

Výchovný poradca

je súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy, ktorý poskytuje odbornú pedagogickú, metodickú a informatívnu pomoc deťom a žiakom, pedagogickým zamestnancom, zákonným zástupcom najmä v oblasti výchovy a vzdelávania.

Výchovný poradca plní úlohy výchovného poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a profesijnom vývine žiaka. Svoju kariérovú pozíciu zastáva popri svojej pedagogickej činnosti.

Dôležitou súčasťou je spolupráca výchovných poradcov s triednymi učiteľmi kvôli zjednoteniu informačnej, diagnostickej a konzultačnej činnosti triednych učiteľov – prednášky vzdelávacieho charakteru, semináre zamerané na praktické využitie teoretických poznatkov, besedy s odborníkmi, písomné inštrukcie, skupinové rozhovory a individuálne konzultácie zamerané na riešenie problémov. Prioritou úspešného vykonávania poradenskej činnosti je osobnosť výchovného poradcu, jeho vlastnosti a schopnosti.

Zdroj informácií: Metodicko-pedagogické centrum, „Výchovný poradca“

Publikáciu zostavili: Karol Jarábek a Dagmar Koštrnová,


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30