Automobilová diagnostika

Sériová diagnostika SuperVag Profesional,  DELPHI  a paralelná diagnostika  HDS 25.  

SOŠ Trenčín Pod Sokolicami 14 v rámci výučby žiakov v študijnom odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na autoelektroniku a v učebnom odbore autoopravár využíva sériovú diagnostiku SuperVag Profesional, DELPHI  a paralelnú diagnostiku  HDS 25.   Sériová diagnostika SuperVag Profesional je určená pre všetky modely koncernu Volkswagen (Škoda, Audi, Seat a Volkswagen).

V súčasnej dobe výrobcovia automobilov stále viac implementujú elektronické riadiace systémy v automobiloch už aj v základných modeloch. Riadiace jednotky majú na starosti nielen riadenie motora, ale i celý rad ďalších funkcií.  Tieto jednotky sú vybavené  pamäťou  chýb, do ktorej sa ukladajú informácie o zistených chybách.

Sériová autodiagnostika je založená na obvodoch samokontroly, ktoré sledujú funkčný stav auta. Tento druh diagnostiky je už v automobilovom priemysle povinnou výbavou a pre elektronicky riadených procesov je nevyhnutný. Cieľom sériovej diagnostiky je overenie správneho priebehu regulovaného procesu, detekcia miesta závady a jej príčiny, kontrola úrovne signálu zo senzorov. Zaznamenávané poruchy sa ukladajú do ECM, ktoré je možné vyčítať z pamäti závad diagnostickým prístrojom. Podľa závažnosti chyby a frekvencií sa zapnú varovné kontrolky. Mobilné diagnostické prístroje majú tú výhodu, že sú schopné diagnostikovať auto aj počas jazdy a skontrolovať tzv. „live data“, ktoré je možné nahrať    do PC pre neskoršie vyhodnotenie.

SuperVAG - systém pre diagnostiku elektronických systémov vozidiel AUDI , SEAT, ŠKODA, VW má tieto základne funkcie:

identifikáciu riadiacej jednotky, načítanie a vymazanie pamäte závad (možný výstup na tlačiareň), čítanie bloku nameraných hodnôt a ich grafické znázornenie vrátane možnosti ukladania do súboru,  test akčných členov, funkciu prispôsobenia - pre individuálne doladenie jednotlivých parametrov riadiacej jednotky, login - sprístupnenie zabezpečených funkcií,  kódovania (vrátane dlhého) - nastavenie riadiacich jednotiek podľa typu, komunikáciu aj s najnovšími vozidlami s CAN2 - BUS (napr. Octavia II, Golf V, Touareg, Touran, atď.).  

Komfortné a automatizované funkcie: otvorenie čeľustí elektronickej parkovacej brzdy, nastavenie servisných intervalov, prispôsobovanie nových kľúčov, prispôsobenie imobilizéru po výmene RJ, základné nastavenie škrtiacej klapky, reset voľnobehu na Felícii 1.3Mpi, odhad počtu najazdených km - len pre EDC 15, nastavenie štartovacej dávky pre motory TDI.

DELPHI  - systém pre diagnostiku elektronických systémov 41 typov vozidiel má tieto základne funkcie:

čítanie a mazanie chybových kódov,reálne dáta,aktiváciu komponentov,kódovanie,mazanie servisného intervalu,bezkáblovú komunikácia (Bluetooth), umožňujúca mobilitu práce,databázu s 22 000 položkami (41 značiek automobilov).

 Pod pojmom paralelná diagnostika rozumieme taký spôsob diagnostikovania chýb, keď od elektronického obvodu paralelne zapojíme meracie prístroje, pomocou ktorých meriame fyzikálne veličiny. Ideálnym meracím prístrojom pre paralelnú diagnostiku je osciloskop, nakoľko z hľadiska diagnostiky potrebujeme vidieť časový priebeh daných veličín. Výhodou paralelnej diagnostiky je jej univerzálnosť. Jednotlivé komponenty pracujú rovnako vo všetkých vozidlách. Ak poznáme princíp činnosti daného komponentu, vieme odmerať jeho signál a tým ľahko zistíme chybu.

Základné funkcie paralelnej diagnostiky HDS 25: veľký rozsah frekvencie vzorkovania umožňuje dokonale analyzovať prakticky všetky elektrické signály v automobile okrem sekundárneho napätia, prístroj obsahuje nasledujúce meracie prostredia: digitálny voltmeter s automatickým prepínaním rozsahov, impulzný ohmeter s kompenzáciou nuly, motorTest a jednokanálový osciloskop, významnou vlastnosťou zariadenia je, že vyhodnocuje aj striedavú zložku signálu s nulovou frekvenciou, tzn. že signál sa zobrazuje verne bez filtračného efektu AC kondenzátora, on line meranie parametrov impulzov a meranie pomocou meracích pravítok s možnosťou použitia lupy umožňuje presnú analýzu signálov, HDS 25 je podporovaný databázou testov, ktorá obsahuje optimálne nastavenie prístroja pre konkrétne testovacie frekvencie overujúce činnosť jednotlivých uzlov v automobile, systém REDSORT – REPLY umožňuje zaznamenávať a prehrávať testovací proces počas 60 minút a takto lokalizovať závady objavujúce sa sporadicky.


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31