História školy

Naša Stredná odborná škola včera a dnes

História školy sa začala písať v r. 1952. Odvtedy sa na svoje povolanie v priestoroch budovy Pod Sokolicami 14 v Trenčíne pripravujú mladí odborníci pre strojársky a elektrotechnický priemysel. Za sedemdesiat rokov prešla škola rôznymi organizačnými zmenami a rekonštrukcii sa nevyhli ani pôvodné budovy. Od klasických dvoj a trojročných učebných odborov ako opravár, zámočník, sústružník, frézar, brusič a prevádzkový elektromontér sa postupne prechádzalo k výuke štvorročných študijných odborov .

V prvých rokoch fungovania školy sa učni vzdelávali v troch základných profesiách: sústružník, frézar a strojný zámočník.

V školskom roku 1954/55  bolo  učilište poverené vyškoliť traktoristov-opravárov pre naše poľnohospodárstvo. V učilišti bolo vyučených 160 traktoristov-opravárov, ktorí boli rozmiestnení po celom Slovensku na jednotlivé strojno-traktorové stanice.

V auguste 1957 nastala zmena   vo výchove  učňovského dorastu. Zrušil sa systém štátnych pracovných záloh a učilištia prechádzajú opäť  k jednotlivým závodom.

Nástupom 60.tych rokov sa začali jednotlivé profesie rozlišovať a podľa toho bola zameraná aj teoretická a odborná výučba. Boli to frézari, sústružníci, brúsiči, vŕtači, zámočníci, elektrikári, natierači a lakovníci. Boli pripravovaní tak, že v treťom ročníku už ovládali svoju profesiu a po roku prevádzkovej praxe nastúpili dobre pripravení na stálu pracovnú pozíciu.

V roku 1960 bol na škole väčší počet učňov maďarskej národnosti. Od 1.9.1974 sa začalo vyučovanie v novom odbore – univerzálny obrábač. Bola to prvá profesia so štvorročnou študijnou dobou končiacou výučným listom i maturitou. O rok neskôr, od 1.9.1975 sa zavádza ďalší študijný  odbor – mechanik číslicovo riadených strojov, rovnako končiaci maturitou. Naše učilište bolo prvé v celej republike, ktoré tento nový študijný odbor testovalo a zavádzalo do praxe. Ďalší štvorročný študijný odbor mechanik nastavovač bol zavedený od 1.9.1977.

            Zavedením študijných odborov sa zvýšila prestíž našej školy. Zvýšil sa  počet žiakov a čoraz viac absolventov sa uplatňovalo nielen v praxi, ale pokračovalo i na vysokých školách strojárskeho zamerania, v ktorých úspešne študovali.

K ďalšej podstatnej zmene v histórii učilišťa došlo k 1.9.1980, kedy bolo zriadené Stredné odborné učilište strojárske pri koncernovom podniku TST, TOS Trenčín.

Na zloženie žiakov má vplyv i skutočnosť, že TOS Trenčín mal zriadené svoje pobočky v odlúčených výrobniach v Trenčíne, Galante, Leopoldove a Hornom Srní. V rokoch 1982-1986 bol postavený ďalší výrobný závod na výrobu obrábacích strojov v Spišskej Novej Vsi a vyčlenený z k.p. TOS Trenčín k 1.1.1987. V každej tejto oblasti bol potrebný odborný rast budúcich robotníkov v podnikoch. Žiaci z veľkého územného celku sa odchádzali vzdelávať do Trenčína, z tohto dôvodu bol veľký počet internátne ubytovaných žiakov.

            Do dnešnej podoby sa škola prebudovala v rokoch 1983 –1986. Veľkú zásluhu na tom mal materský závod TOS Trenčín. V roku 1988 bol zavedený ďalší študijný odbor   mechanik  - elektronik. 1. apríla 1991 zriadená  samostatná príspevková organizácia – Stredné odborné učilište strojárske Trenčín. Od tohto roku prešlo učilište znova mnohými zmenami, hlavne v oblasti organizácie, riadenia, hospodárenia samostatnej organizácie, pričom štruktúra učebných a študijných odborov sa trvalo zamerala na strojársky a elektrotechnický priemysel.

            V školskom roku 1993/94 bola naša škola poverená experimentálnym overením stupňovitej prípravy pre učebné odbory strojárstvo a elektrotechnika.

V školskom roku 1994/95 sa zaviedol nový učebný odbor technicko-administratívny pracovník blok strojárstvo, ktorý umožňoval získať vzdelanie aj žiakom so zníženou pracovnou schopnosťou. Od 1.9.1999 sa otvorilo nadstavbové štúdium s maturitou technicko-ekonomický pracovník dennou formou v trvaní 2 roky.

V súčasnosti naša SOŠ Trenčín pokračuje v tradícii tým, že zabezpečuje kvalitnú komplexnú výučbu v teoretickej i praktickej príprave v rôznych učebných a študijných odboroch a má aj akreditáciu na kurz pre obsluhu CNC strojov.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31