Termín prijímacieho konania

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024.

EDU ID SOŠ: 100 004 670

Link na zverejnené dokumenty: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/

Termíny konania prijímacích skúšok:

1. termín:  - 4. 5.2023 (5.5.2023 - ak je veľa uchádzačov)

2. termín:  - 9. 5. 2023 (10.5.2023)

Rodič podáva cez edupage cez rodičovské konto 1 prihlášku do 20. marca 2023

na stredné školy.

V prihláške je možné vyznačiť 2 školy /alebo 2 odbory na jednej škole

Na prihlášku sa vygenerujú niektoré údaje zo systému ZŠ, napríklad známky a tieto sa nedajú zmeniť. Ak by sa vyskytla chyba, prikladá sa sken vysvedčenia.

Niektoré údaje bude treba vyplniť.

 

Ďalej sa skenom prikladajú

  • potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pri niektorých vybraných odboroch skenom
  • potvrdenia o umiestneniach v rôznych súťažiach.

Riaditeľ ZŠ  odsúhlasí prihlášky žiakov svojej školy a kliknutím ich odošle do systému edupage stredných škôl. 

Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 28. februára 2023.

Riaditelia SOŠ na maturitný odbor môžu prijať žiaka aj bez prijímačiek, ak v testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne. 

Riaditeľ strednej školy

  • pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

 Termíny konania prijímacích skúšok:

 1. termín:  - 4.5.2023/5.5.2023 - ak je veľa uchádzačov/

2. termín:   - 9. 5. 2023/10. 5. 2023 /

                         

2. kolo prijímacích skúšok bude na neobsadené miesta : 20.6.2023, /21.6.2023/, prihlášky možno podať v júni

Riaditeľ strednej školy

  • zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 

19. mája 2023 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.                                                   

Zákonný zástupca  najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31