Volunteers for safety and security 2012 - 2014

Naša škola je asociovaným partnerom v projekte programu Comenius Školské partnerstvá Volunteers for safety and security. Spolu s partnermi vo Fínsku, Dánsku a Nemecku počas projektových stretnutí riešime simulované modelové situácie ohrozujúce zdravie a bezpečnosť žiakov v škole.