Trenčiansky robotický deň 2013

Medzinárodná súťažná prehliadky činnosti robotických krúžkov základných a stredných škôl. Propaguje vedu a techniku medzi mladými ľuďmi v trenčianskom regióne. Koná sa každoročne pod hlavičkou Ministerstva školstva SR a s osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín.
Počet fotografií: 23