Spolupráca s LEONI Slovakia, s.r.o.

Experti z praxe prednášajú našim študentom