ROKEY

ROKEY - Robot as a key for learning in future je robotický projekt v rámci programu Comenius Školské partnerstvá. Spolu s partnermi v Nemecku, Dánsku, Fínsku a Rumunsku sme postupne stavali robota, hľadajúceho v priestore pasívny objekt, ktorý bol robotom uchopený a vynesený späť na štartovú čiaru.
Počet fotografií: 13