2. kolo prijímacích skúšok

2. kolo prijímacích skúšok SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín  pre šk. rok 2024/25

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 18.06.2024 v priestoroch SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne.

Pre prijímacie skúšky v ostatných bodoch platia kritériá a podmienky ako pre prijímacie konanie v prvom kole. Prihlášky na štúdium je potrebné podať cez Edupage, alebo doručiť na sekretariát riaditeľa školy do 12.06.2024.

Zoznam odborov do ktorých možno prijať žiakov na štúdium do prvého ročníka v ďalšom termíne prijímacieho konania je nasledovný:

študijný odbor – 4ročný:                                                                              

2411 K mechanik nastavovač

učebné odbory – 3-ročné (bez prijímacích skúšok):

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2487 H 03 autoopravár – karosár

2433 H obrábač kovov

2464 H strojný mechanik

2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika

OZNAM:

Uchádzač, alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 písomné potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30