TRD 2022

TRD 2022 Do it!  

Trenčiansky robotický deň 2022

TRD 2022 Follower easy  

Trenčiansky robotický deň 2022

TRD 2022 Follower hard  

Trenčiansky robotický deň 2022

TRD 2022 Free style  

Trenčiansky robotický deň 2022

TRD 2022 Odovzdanie cien  

TRD 2022 Odovzdanie cien