DoIt!

TRD 2017 kategoria DoIt!  

Druhou časťou úlohy v kategórii DoIt! je labyrint. Červeným stenám sa vyhýbajte, predlžujú cestu labyrintom. Tvar labyrintu bude taký, aký vidíte v tomto videu, resp. na obrázkoch. Zelená a červená farba stien labyrintu môžu byť predmetom zmeny.