Autoopravár - karosár

Učebný odbor SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín