70 výročie

70 výročie založenia školy  

70 výročie založenia školy

70 výročie založenia školy  

70 výročie založenia školy

70 výročie  

70. výročie založenia školy