Perspektíva

"Umiestnenie absolventov školy na trhu práce je takmer 90 %"

Zdroj: Štatistika ÚP.

Stredné odborné učilište strojárske je škola s viac ako 60 ročnou tradíciou, ktorej hlavným cieľom je udržať a zvyšovať zamestnateľnosť absolventov školy.

O úspešnosti práce školy svedčia dva argumenty:

  • po absolvovaní školy sa takmer 90% jej absolventov štúdijných a učebných odborov ihneď zamestná
  • cca 15% jej absolventov štúdijných odborov je prijatých na štúdium na vysokej škole

Tento cieľ je možné dosiahnuť len zvyšovaním teoretickej a odbornej prípravy žiakov počas ich štúdia, čo je podmienené:

  • zavádzaním informačných a komunikačných technológií do vzdelávacieho procesu
  • permanentným zvyšovaním kvalifikačnej úrovne učiteľov
  • spoluprácou s firmami a inštitúciami v regióne Trenčína
  • spoluprácou s príbuznými školami v európskom regióne
  • využívaním predvstupovej a povstupovej pomoci krajín EÚ vo forme grantov na rozvoj školy
  • zvyšovaním dobrého mena školy a jej propagácie formou účasti žiakov na rôznych slovenských aj medzinárodných súťažiach

Vedenie školy, Rada školy a Občianske združenie rady rodičov pri SOŠ Trenčín podniká v záujme uskutočňovania týchto cieľov všetky potrebné kroky.

Vedenie školy:

Riaditeľ SOŠ: Ing. Ľuboš Chochlík
Zástupca pre TV: Mgr. Ľudmila Mušková
Zástupca pre PV: Mgr. Vladimír Rozvadský (poverený vykonávaním funkcie zástupcu)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31