TRD 2016 | Info | Foto | Video

Tlačová správa k Trenčianskemu robotickému dňu 2016 je v priloženom Dokumente na stiahnutie v pdf súbore.

O TRD 2016 informovali:

Článok v 3/2016 ATP Journal

Článok AI magazín

Strojárstvo/Strojírenství

Trenčiansky samosprávny kraj (záštita predsedu TSK)

Nemeckí partneri TRD na Úrade TSK

Carl Benz Schule Koblenz

Teraz.sk (skCUBE)

Teraz.sk (p.Musilová)

Teraz.sk (TNUAD)

SOŠ Dubnica nad Váhom

Západoslovenská televízia

INTV

Spojená škola Tvrdošín

Stanislav Slačka

Trenčianska televízia

MTF STU

Fotografie, urobené pri príležitosti Trenčianskeho robotického dňa.

Autori:

Patrik Štrbák (Delegácia Technického inštitútu (Koblenz), vedená Paulom Murdersom, na Úrade TSK s Mgr. Jurajom Gerlicim a jeho spolupracovníkmi)

Univerzity na TRD 2016

Trenčianskeho robotického dňa 2016 sa zúčastnili nasledovné univerzity:

Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline predstaví viacero zaujímavých ukážok.

Záujemcovia sa budú môcť okrem iného oboznámiť aj so základmi práce so štúdiovou kamerou, strihom, réžiou; typickou komunikáciou medzi filmovým / štúdiovým štábom a obsluhou záznamovej videotechniky. Bude predstavený Teslov transformátor, ktorý je vysokonapãťovým striedavým zdrojom s veľmi malou periódou kmitania. Pri týchto parametroch sa počas vedenia elektrického prúdu uplatňuje tzv. povrchový efekt, vďaka ktorému je možné dotýkať sa bleskov sršiacich z transformátora holou rukou. Záujemcovia sa budú môcť oboznámiť s posilňovačom riadenia automobilu bez mechanického spojenia medzi motorom a kolesami. Posilňovací účinok zabezpečujú dva synchrónne motory s permanentnými magnetmi. Taktiež bude možné si vyskúšať špeciálny simulátor pacienta HAL S3201 - humanoidné torzo, ktorý slúži na výskumné účely v rámci tvorby senzorov vitálnych funkcií, výukové účely pre realizáciu kurzov prvej pomoci atď. Simulátor môže pracovať v automatickom fyziologickom režime, alebo podľa požiadavok inštruktora. Ďalej sa môžu vytvoriť 3D model pomocou 3D skenera Go!Scan 3D. Účastníkom bude predstavená automatizácia procesov pomocou viacerých ukážok ako modelu auta ovládaného pomocou pohybu ruky, alebo synchronizácia polohy predmetov vo veľkých rýchlostiach.

Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra automatizácie a výrobných systémov

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline predstaví na TRD Automatizovanú montáž pomocou paralelného robota a kamery. Návštevníci budú mať možnosť vidieť ukážku automatizovanej montáže pomocou „delta robota“ a kamerového systému pre detekciu jednotlivých objektov. Taktiež budú prezentované ukážky simulačných softvérov pre robotizované pracoviská vyvinutých na Katedre automatizácie a výrobných systémov Žilinskej univerzity.

Druhou oblasťou prezentácie sú mobilné roboty. V rámci ukážky budú prezentovaná kolesové a kráčajúce mobilné roboty, ako aj simulačné softvéry určené na plánovanie trajektórie kolesových mobilných robotov. 

Mendelova univerzita v Brně, Ústav infomatiky, Provozně ekonomická fakulta, Brno

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Zlín

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta špeciálnej techniky predstaví Terénne pásové vozidlo s elektrickým pohonom. Vozidlo bude plne využiteľné v praxi ako pomocný dopravný prostriedok pre jazdu v ťažkom teréne, využitie nájde ako mechanizačný prostriedok pri drobných hospodárskych prácach, vo variáciách mobilných prostriedkov pre ozbrojené sily, v modifikáciách pre bezposádkové prieskumné vozidlo a pre záchranné zložky operujúce v horskom teréne bez negatívnych vplyvov na životné prostredie. Študenti pre pohon vozidla použili dva elektromotory, ktorých výkon sa dá pružne upravovať, a tým umožňuje optimalizovať štýl jazdy podľa terénu. Vozidlo má upravený podvozok a tlmiče s dorazovým mechanizmom na obmedzenie pohybu pojazdných kolies, ktorý zároveň udržiava stabilitu pri akcelerácii. Medzi riadením a podvozkom nie je mechanická väzba, jazda je ovládaná elektricky.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav robotiky a kibernetiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav automobilovej mechatroniky

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky (FEVT).

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky ponúka študijné programy v dennej aj externej forme štúdia: bakalárske: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Ekotechnika. Inžinierske: Ekotechnika, Výrobná technika. Doktorandské: Výrobná technika.

Od tohto školského roku fakulta zaviedla výučbu aplikovaného programovania so zameraním na využitie robotických stavebnicových systémov. Hlavným cieľom je zvyšovanie odbornosti a flexibility študentov spojením medzipredmetových vzťahov, aplikovanie princípov tvorivej inžinierskej a výskumnej práce, rozvíjanie vedeckého myslenia. Roboty sa budú využívať aj pre vývoj a výskum v oblasti teórie riadenia, nasadenia robotických systémov do výrobných procesov, testovanie existujúcich a vývoj nových algoritmov riadenia.

Univerzita predstaví robot Lego Mindstorms, skladajúci Rubikovu kocku a robot Lego Mindstorms, sledujúci čiaru.

Technická univerzita  v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Katedra počítačovej podpory výrobných technológií

Fakulta na robotickom dni predstaví 3D skenovanie účastníkov TRD a ukážky "low cost" priestorovej tlače.

Fakulta poskytuje vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v dennej aj externej forme. Fakultu tvorí 8 katedier a 3 ústavy.
FVT má k dispozícii dve hlavné budovy v ktorých prebieha výučba a disponuje dvomi študentskými domovmi s jedálňou.

Fakulta je plne akreditovaná v štyroch študijných programoch a ôsmich rôznych zameraniach:
 • Výrobné technológie
 • Výrobná technika
 • Procesná technika
 • Priemyselné inžinierstvo
 • manažment výroby
 • progresívne technológie
 • počítačová podpora výrobných technológií
 • technológie automobilovej výroby
 • monitoring a diagnostika technických zariadení
 • počítačové konštruovanie technických systémov
 • obnoviteľné zdroje energie
 • priemyselný manažment

Fakulta spolupracuje na medzinárodnej úrovni s viac ako 40 fakultami a univerzitami z viac ako 15 rôznych krajín sveta. Fakulta tiež  spolupracuje s niekoľkými zmluvnými partnermi a disponuje množstvom rámcových zmlúv o spolupráci.

TRD 2016 - Firmy a spoločnosti

TRD 2016 sa zatiaľ zúčastnili nasledovné firmy a spoločnosti (abecedné poradie):

ABB, s.r.o.

AGI, s.r.o. (3D printer Feli, 3D printer UP Mini, frezka cnc mini, elektrobicykle, lektrokit Bosch)

ALUTECH Slowakei s.r.o.

ANTES GM, s.r.o.

Bel Power Solutions, s.r.o.

BOST SK, a.s.

Burex s.r.o.

Elso Philips Service s.r.o.

Enics Slovakia, s.r.o.

EduForm motivačné vzdelávanie

Emerson a.s.

Enics Slovakia s.r.o.

HF NaJUS, a.s.

Hvezdáreň Partizánske

Jablotron Slovakia, s.r.o.

KONŠTRUKTA-Industry a.s.

Leoni Slovakia s.r.o.

Matador Industries, a.s.

Merkurtoys s.r.o.

Pansophia n.o.

Schier Technik Slovakia s.r.o.

SCHUNK Intec s.r.o.

Slovak organisation for space activities

Zväz elektrotechnického priemyslu SR

Zväz automobilového priemyslu

TRD 2016 - Mediálni partneri

Ďakujeme všetkým mediálnym partnerom Trenčianskeho robotického dňa 2016 za aktívnu propagáciu podujatia.AI magazín                ATP JournalAutoma                  DPSTechnika                  Strojárstvo/StrojírenstvíQuark                  Mladý vedec


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Video

Trenčiansky robotický deň 2016

Trenčiansky robotický deň 2016

Trenčiansky robotický deň 2016

Trenčiansky robotický deň 2016

Trenčiansky robotický deň 2016 - rozhovory

Trenčiansky robotický deň 2016 - rozhovory

TRD 2016 Podium

TRD 2016 Podium

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31