TRD 2015 Info | Foto | Video

VYSOKÉ ŠKOLY

Trenčianskeho robotického dňa 2015 sa zúčastnili so svojimi prezentáciami nasledovné vysoké školy:

Mendelova univerzita Brno

Slovenská technická univerzita Bratislava - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Rektorát Žilinskej univerzity

Žilinská univerzita - Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta

Žilinská univerzita - Strojnícka fakulta

Technická univerzita Košice - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technická fakulta

Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne - Fakulta aplikovanej informatiky

Technická univerita vo Zvolene - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky

 

Prezentácie univerzít:

Mendelova univerzita Brno:

Členovia robotického tímu AIstorm, zastupujúci Provozně ekonomickou fakultu Mendelovej univerzity predstavia nasledovné mobilné aj stacionárne roboty.

1. Robot K3, riadený tabletom s W8

2. Lego manipulátor, určený k výuke Manipulačnej techniky

3. 3D súčasti pre Rapid prototyping

4. Outdoor mobilný robot V1

 

FEI STU Bratislava:

1. Prototyp slovenského servisného robota s robotickou rukou MRVK

2. Kráčajúce roboty typu hexapod a bipod

3. Prototyp robotickej gule v dvoch verziách

4. Robotické rameno IRB 120, osadené kamerovou alebo laserovou snímacou hlavou

5. Lietajúce kvadrokoptéry

6. Predvedenie algoritmov detekcie pohybu alebo načítania čiarových kódov

7. Prezentácia výsledkov Národného centra robotiky v oblasti spolupráce s komerčnými firmami

 

Technická univerzita Košice:

Centrum Inteligentných Technológií zabezpečuje výuku v oblasti umelej inteligencie a inteligentnej robotiky na Technickej univerzite Košice. Jedná sa o výnimočné pracovisko v rámci Slovenska a Čiech vzhľadom na rozsah pokrytia oblasti umelej inteligencie v rámci výuky. 15 robotov Nao, ktoré sú aktívne využívané pri výuke umožňuje prakticky overiť postupy počítačového videnia, automatického riadenia a umelej inteligencie. Škola orientuje výskum do oblasti spracovania emócií a cloudovej robotiky. Predstaví robotov Nao a Aibo.

 

Rektorát Žilinskej univerzity:

Propagácia štúdijných programov fakúlt Žilinskej univerzity.

 

Žilinská univerzita - Fakulta riadenia a informatiky:

1. Robotické platformy pre Line Follower - Motoko Aftermath, Revolution - Lemra

2. Vibračný mikrorobot SWARM - prostriedok na riešenie rôznych úloh z umelej inteligencie

3. Yrobot - open-source hardvér - výukový prostriedok pre študentov stredných a vysokých škôl

 

Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta:

1. Meranie biologických signálov - EKG a fotopletyzomografia (meranie pulzovej vlny v periférnych cievach)

2. Autodráha s inteligentným vozidlom, sledujúcim čiaru s demonštráciou riadeného pohonu

3. Prezentácie: vyhodnocovanie EČV (ŠPZ) vozidla z videonahrávky - vyhľadávanie v databázach podľa obrázku a textu - 3D vizualizácia - semantický web (tvorba krátkych náhľadov web stránok) - vyhľadávanie trhlín v materiáloch - rozpoznávanie gest pomocou Kinect(u)

4. Mobilná meracia platforma (meranie priestoru a tvorba 3D virtuálnych modelov s možnosťou prechádzania v nich)

5. E-puck - malé robotíky, pohybujúce sa po čiare, resp. snažiace sa nenaraziť do prekážok

6. Ukážka priemyselnej automatizácie - synchronizácia motorov

7. Bezdrôtové ovládanie zariadení

 

Žilinská univerzita - Strojnícka fakulta:

1. Automatizovaná montáž pomocou paralelného robota a kamery - ukážka automatizovanej montáže pomocou "delta robota" a kamerového systému pre detekciu jednotlivých objektov.

2.Ukážky simulačných softvérov pre robotizované pracoviská vyvinuté na Katedre automatizácie a výrobných systémov Žilinskej univerzity.

3. Mobilné roboty - prezentácia kolesových a kráčajúcich mobilných robotov a simulačných softvérov, určených na plánovanie trajektórií kolesových mobilných robotov.

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta špeciálnej techniky:

1. Vrtuľník na ovládanie

2. Univerzálny modulárny pásový robot

3. 3D skener (a iné)

Prezentácia Ženy vo vedeIng. Mária Šurláková na tému Strojárske technológie a materiály s podtitulom Výskum kvalitatívnych ukazovateľov obrobených povrchov vysokopevných materiálov

Mladá, moderná a rýchlo sa rozvíjajúca univerzita, ktorá poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie univerzitného typu na 4 fakultách: špeciálnej techniky, sociálno-ekonomických vzťahov, zdravotníctva a priemyselných technológií. Kvalitné vzdelanie poskytuje formou 3K a to Kvalitné študijné programy, Kvalitní učitelia a Kvalitné prostredie. Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ponúka dlhoročné skúsenosti vo vzdelávaní študentov v akreditovaných študijných programoch I. stupňa a to Špeciálna strojárska technika, Servis a opravy automobilov a Mechanizmy špeciálnej techniky, II. stupňa Špeciálna strojárska technika a Údržba špeciálnej mobilnej techniky a III. stupňa Strojárske technológie a materiály. Prostredníctvom svojich študijných programov pripravuje absolventov pre prax s uplatnením v strojárskom, automobilovom priemysle a v príbuzných odvetviach. Pracovný potenciál absolventov je žiadaný v akejkoľvek strojárskej, výrobnej alebo opravárenskej sfére, v oblasti riadenia prevádzky, logistiky, opravárenských služieb, opravovní a servisov motorových vozidiel a v oblasti navrhovania, tvorby a prevádzkovania automatizovaných a informačných a riadiacich systémov.

MEDIÁLNI PARTNERI

Ďakujeme všetkým mediálnym partnerom Trenčianskeho robotického dňa 2015 za aktívnu propagáciu podujatia.AI magazín                ATP JournalAutoma                  DPSTechnika                  Strojárstvo/StrojírenstvíQuark                  Mladý vedec

PARTNERI PODUJATIA

Generálni partneri TRD 2015

ABB, s.r.o. ABB, s.r.o.
Expo Center, a.s. Expo Center, a.s.
Schunk Intec, s.r.o. Schunk Intec, s.r.o.

 

Hlavní partneri TRD 2015

Elso Philips Service, s.r.o. Elso Philipse Service, s.r.o.
Emerson, a.s. Emerson
Konštrukta Industry, a.s. Konštrukta Industry, a.s.
MANZ Slovakia, s.r.o. Manz
Tonas production agency Tonas

 

Partneri TRD 2015

AGI, s.r.o.

BOST SK, a.s.

Enics Slovakia, s.r.o.
OR HaZZ Trenčín
Hvezdáreň v Partizánskom
HF NaJUS, a.s.
Jablotron Slovakia, s.r.o.

Leoni Slovakia, s.r.o.

MATADOR Industries a.s., Dubnica nad Váhom

Spoločnosť sa zaoberá integráciou priemyselných robotov a automatizáciou. Vlastné laboratórium robotiky a riadenia sa zaoberá aplikovaným výskumom a vývojom. Zameranie vývoja je na priemyselné robotické aplikácie najmä v automobilovom priemysle. Momenttálne prebieha výskum v oblasti priemyselných kamerových systémov, virtuálnej simulácie robotov, nasadenia real-time aplikácií, vývoja v oblasti informačných systémov a kolaboratívnych robotov. V rámci spolupráce s vysokými školami predstavíme robot, ktorý sa navádza android smartfónom.

National Instruments, s.r.o.
PSL, a.s.
Pavol Tiso - Odťahová služba
Slovenská Živnostenská komora
Stimba, s.r.o.
ŠIOV
Zväz automobilového priemyslu SR

Zväz elektrotechnického priemyslu SR

 

Všetci partneri TRD 2015 (spoločnosti a inštitúcie, prítomné na TRD, v abecednom poradí, zoznam sa dopĺňa):

ABB, s.r.o.

Ales, a.s.

AGI, s.r.o.

BOST SK, a.s.

Branislav Grohling

Emerson, a.s.

Enics Slovakia, s.r.o.

Elso Philips Service, s.r.o.

Expo Center, a.s.

OR HaZZ Trenčín

Hvezdáreň v Partizánskom

HF NaJUS, a.s.

Jablotron Slovakia, s.r.o.

Konštrukta Industry, a.s.

Leoni Slovakia, s.r.o., odštepný závod Trenčianska Teplá

Leoni Slovakia, s.r.o., odštepný závod Trenčín

MANZ Slovakia, s.r.o.

MATADOR Industries a.s.

Merkur Toys, s.r.o.

Mesto Trenčín

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

National Instruments, s.r.o.

PSL, a.s.

Pavol Tiso - Odťahová služba

Schunk Intec, s.r.o.

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Slovenská Živnostenská komora

Stimba, s.r.o.

ŠIOV

Tonas production agency

Trenčiansky samosprávny kraj

Vyhľadávacia a záchranná služba Inovec

Zväz automobilového priemyslu SR

Zväz elektrotechnického priemyslu SR

Zväz strojárskeho priemyslu

PROGRAM TRD  2015

31.3.2015 (utorok)

9.00 - privítanie účastníkov TRD

9.05 - Klavírna improvizácia Petra Janča

9.15 - Trenčianska univerzity Alexandra Dubčeka

9.30 - MATADOR Industries a.s., Dubnica nad Váhom

9.30 - Konštrukta Industry, a.s. - exkurzia pre návštevníkov TRD (max 15 žiakov)

9.45 - Slovenská technická univerzita Bratislava - Fakulta elektrotechniky a informatiky

10.05 - SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín

10.20 - Hvezdáreň v Partizánskom

10.25 - Žilinská univerzita - Rektorát, Elektrotechnická fakulta, Strojnícka fakulta, Fakultu riadenia a informatiky

10.55 - Schunk Intec, s.r.o.

11.05 - Provozně ekonomická fakulty Mendelovej univerzity Brno

11.15 - Stredná odborná škola Koblenz, Nemecko

11.25 - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technická fakulta

11.45 - Technická univerzita Košice - Fakulta elektrotechniky a informatiky

11.55 - ŠIOV

12.05 - Elso Philips Service, s.r.o.

12.15 - Univerzita Tomáša Baťu, Zlín

12.25 - 13.00 - Prihláste sa o slovo!

13.00 - 18.00 - Robohranie, súťaže na leteckom a automobilových trenažéroch, príprava a homologizácia robotov, tréningové jazdy, workshopy, interaktívne prezentácie vysokých škôl a partnerov podujatia, hranie sa so stavebnicami, súťaže v skladaní solárnych robotov, laserové gravírovanie na želanie, 3D tlač objektov na želanie, jazdy na elekktromobile, elektrobicykly a elektromotorke a pod.

V priebehu dňa klavírne improvizácie Petra Janča.

 

Súbežný program:

2. ročník súťaže Jablotronik

10.00 - prednáška spoločnosti Jablotron

11.30 - súťaž dvojčlenných družstiev Jablotronik 2015 (max 8 dvojíc žiakov, na súťaž sa treba prihlásiť emailom na kollarova.milena@gmail.com alebo 0918 174767, ak ste tak ešte neurobili). Prosíme súťažiacich, aby si priniesli základnéelektrotechnické náradie.

V priebehu dňa fotografická súťaž Radosť (s)tvorenia s podtitulom Robot-funguje to!

1.4.2015 (streda)

7.00 - Registrácia súťažných družstiev

9.00 - Pracovné otvorenie TRD

        - Predstavenie poroty v jednotlivých súťažných kategóriách

        - Štart súťaží

        - Vyhlásenie fotografickej súťaže Radosť (s)tvorenia

        - pozvanie do planetária

9.15 - Jánošova klavírna improvizácia

9.20 - Ženy vo vede a technike  - PSL, a.s., Rektorát Žilinskej univerzity, Trenčianska univerzita Alexanda Dubčeka

9.30 - ABB, s.r.o.

9.40 - Slovenská technická univerzita Bratislava - Fakulta elektrotechniky a informatiky

9.50 - MATADOR Industries a.s., Dubnica nad Váhom

10.00 - slávnostné otvorenie TRD - príhovory pozvaných hostí a partnerov podujatia

10.30 - Žilinská univerzita - Rektorát, Elektrotechnická fakulta, Strojnícka fakulta, Fakultu riadenia a informatiky

11.00 - Memorandum o spolupráci (TSK, SOŠ Trenčín a zástupcovia spoločností)

11.10 - Schunk Intec, s.r.o.

11.20 - Technická univerzita Košice - Fakulta elektrotechniky a informatiky

11.30 - Hasiči v akcii

11.40 - Stredná škola Koblenz

11.50 - Provozně ekonomická fakulty Mendelovej univerzity Brno

12.00 - ukončenie súťaží

12.00 - Leoni Slovakia, s.r.o.

12.10 - Zvěřina a jeho pes záchranár

12.20 - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technická fakulta

12.30 - ŠIOV

12.40 - Trenčianska univerzity Alexandra Dubčeka

12.50 - SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín

13.00 - slávnostné vyhodnotenie súťaží a odovzdanie cien

Priebežne: dynamické ukážky, interaktívne prezentácie partnerov a vysokých škôl, vstupy do jednotlivých kategórií, robohranie, súťaže v skladaní solárnych robotov, fotografická súťaž, planetárium, súťaže na leteckom a automobilových trenažéroch, laserové gravírovanie na želanie, 3D tlač objektov na želanie, jazdy na elekktromobile, elektrobicykly a elektromotorke.

V priebehu dňa klavírne improvizácie Petra Janča.

V priebehu dňa fotografická súťaž Radosť (s)tvorenia s podtitulom Robot-funguje to!

Linky na externé zdroje:

TASR

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj (Memorandum)

MARKÍZA (položka Robotický deň)

MARKÍZA (položka Ženy v technike)

Trenčianska internetová televízia

SOŠ Dubnica nad Váhom

Spojená škola Nižná nad Oravou

TV Považie (video, posledná štvrtina záznamu)

Fotografická súťaž

Do súťaže sa prihlásilo 11 autorov, ktorí do súťaže odovzdali 51 fotografií.

Výsledky súťaže:

1. miesto: Lucia Honečková

2. miesto: Antónia Sabová

3. miesto: Paulína Ivanková

Víťazné fotografie:

1. miesto, autorka Lucia Honečková

Lucia Honečková

2. miesto: autorka Antónia Sabová

Antónia Sabová

3. miesto: autorka Paulína Ivanková

Paulína Ivanková

Všetky prihlásené fotografie sú zobrazené nižšie.

11.5.2015 sa v priestoroch ZUŠ Trenčín uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien fotografickej súťaže. Za účasti riaditeľov obidvoch škôl si 30 E knižnú poukážku a diplom prebrala celková víťazka Lucia Honečková. Obrázky z odovzdávania cien sú nižšie vo fotogalérii.


Fotogaléria

Video

TRD 2015 Podium

Príhovory hostí TRD 2015

TRD 2015 zostrih

TRD 2015 súťažiaci

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30