Car service in Europe

V rokoch 2011 - 2013 sa naša škola zúčastnila medzinárodného projektu v rámci programu Comenius Školské partnerstvá Car service in Europe. Spolu s partnermi z Nemecka, Fínska a Rumunska sme riešili počas projektových stretnutí problémy súvisiace s automobilovou diagnostikou.
Počet fotografií: 11