Info pre rodičov o antigénových testoch


Prosíme rodičov neplnoletých žiakov, ktorí prejavili záujem o antigenové domáce
samotesty,

aby potvrdli po prebratí týchto testov ich prevzatie na edupage.

Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne zadarmo antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom,
ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.
Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.
Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie", ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.
Prejaviť záujem môžete cez edupage stránku školy https://souspstn.edupage.org
alebo alebo telefonicky na 032/7432730 alebo emailom na sostn@sostn.sk.
Preferujeme prvý spôsob.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31