TRD 2018 | Pozvánka, registrácia a pravidlá

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, pozýva všetkých priaznivcom robotiky na

Trenčiansky robotický deň

ktorého 13. ročník sa uskutoční

14. - 15. 2. 2018

v priestoroch SOŠ Trenčín

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu.
Nosnou témou 13. ročníka Trenčianskeho robotického dňa je Robotika a šport. Nejde iba o náhodné spojenie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, ale toto spojenie symbolizuje prepojenie sveta budúcnosti so zdravým zápolením v oblasti športu. Ani v 21. storočí slová fair-play ešte nestratili svoj význam.

Novinka:

Meranie času v kategóriách Follower Easy, Follower Hard a DoIt! bude realizované meracím systémom (časovými bránami), ktoré sponzorsky dodá partner TRD fi. tnTEL. s.r.o.

Novým partnerom TRD sa stal časopis PC Revue

PC Revue

Poster TRD 2018

Pravidlá súťaže TRD si môžete pozrieť tu. Zadanie pre kategóriu DoIt! si môžete pozrieť tu. Približný tvar dráhy a bludiska kategórie DoIt! si môžete pozrieť tu.
Spoluvyhlasovateľom TRD je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizačný poriadok súťaže bol schválený pod číslom 2017/971:76-10E0 s účinnosťou od 1. januára 2018.

Návod na prihlasovanie sa na celoštátnu súťaž Trenčiansky robotický deň 2018:

Každá škola môže nominovať maximálne tri trojčlenné družstvá do príslušnej podkategórie súťaže. Každé družstvo môže súťažiť s jedným robotom a musí byť registrované. Súťažné družstvo musí byť nominované na základe výsledkov postupového školského kola. Každá účastnícka škola organizuje svoje postupové súťaže. Riadenie postupových súťaží a menovanie školskej odbornej komisie je v kompetencii riaditeľov príslušných škôl. Pri registrácii je potrebné zaslať aj výsledky školského postupového kola. Vzor formulára školského postupového kola nájdete tu:

Formulár o priebehu školského kola súťaže súťaže (xls)

Formulár o priebehu školského kola súťaže súťaže (xlsx)

Vyplnené formuláre o priebehu školského kola prosíme odovzdať pri registrácii v deň súťaže.

Oficiálni účastníci celoštátneho kola sa na celoštátne kolo prihlasujú prostredníctvom prihlasovacieho formuláru. Prihlásenie sa je nevyhnutnou podmienkou účasti na súťaži. Prihlasovať sa je možné do 9.2.2018. Prihlásenie po tomto termíne sa umožňuje len v odôvodnených prípadoch.

Prihlasovací formulár si môžete stiahnuť tu.

Po jeho vyplnení ho zašlite ako priložený súbor na adresu sostn@sostn.sk. Ďakujeme.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31