TRD 2018 | Poďakovanie

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, ďakuje všetkým priaznivcom robotiky za ich aktívnu účasť na

Trenčianskom robotickom dni

ktorého 13. ročník sa uskutočnil

14. - 15. 2. 2018

v priestoroch SOŠ Trenčín

TRD sa zúčastnilo 47 základných a stredných škôl (z toho 6 zahraničných - Česká republika, Nemecko, Poľsko, Ukrajina, 2 x Maďarsko), ktoré spolu predstavili 158 robotov (2016 - 25 tímov a 94 robotov, 2017 - 41 tímov a 131 robotov). 

Tlačová správa je zverejnená v časti TRD Tlačová správa a výsledky.

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu.
Nosnou témou 13. ročníka Trenčianskeho robotického dňa bola Robotika a šport. Nejde iba o náhodné spojenie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, ale toto spojenie symbolizuje prepojenie sveta budúcnosti so zdravým zápolením v oblasti športu. Ani v 21. storočí slová fair-play ešte nestratili svoj význam.

Novinka:

Meranie času v kategóriách Follower Easy, Follower Hard a DoIt! bolo realizované meracím systémom (časovými bránami), ktoré sponzorsky dodal partner TRD fi. tnTEL. s.r.o.

Novým partnerom TRD sa stal časopis PC Revue

PC Revue

Poster TRD 2018

Pravidlá súťaže TRD si môžete pozrieť tu.
Spoluvyhlasovateľom TRD je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizačný poriadok súťaže bol schválený pod číslom 2017/971:76-10E0 s účinnosťou od 1. januára 2018.

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31