Trenčiansky robotický deň 2014

Fotografie z TRD 2014 (2.4.-3.4.2014)
Počet fotografií: 92
Počet fotografií: 40
Počet fotografií: 25