Leonardo Mobility

Každoročná dvojtýždňová stáž našich študentov v partnerskom meste Koblenz v Nemecku. Študenti sa zúčastňujú pravidelného vyučovania a získavajú skúsenosti v práci v servisoch automobilov. Projekt je súčasťou európskeho projektu Leonardo Mobility.
Počet fotografií: 10